Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

backbutton

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2009 roku zrealizował program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Program powstał na mocy porozumień w sprawie współpracy z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz ograniczenia bezrobocia na terenie gmin Powiatu Górowskiego. Porozumienie, zawarto pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu a Powiatowym Urzędem Pracy w Górze oraz Urzędem Miasta i Gminy Góra, Urzędem Gminy Jemielno, Urzędem Gminy Niechlów i Urzędem Miejskim Wąsosza. Celem programu było zapewnienie bezpieczeństwa przed lokalnymi podtopieniami powodziowymi oraz tworzenie na obszarze gmin dodatkowych miejsc pracy poprzez organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnienie na okres 5,5 miesiąca uzyskały 24 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze. Zakres wykonywanych prac przez zatrudnione osoby objął czyszczenie i konserwację cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych i rowów. Program realizowany był od maja 2009r. do listopada 2009r. Środki finansowe pozyskane na jego realizację  wyniosły 230 400,00 zł.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska