Ocena zintegrowana

Metoda analizy, która łączy wyniki i modele z nauk fizycznych, biologicznych, ekonomicznych i społecznych ze współzależnościami między tymi elementami i tworzy z nich spójne ramy do oceny stanu i konsekwencji zmian w środowisku oraz związanej z tym reakcji politycznej. Modele wykorzystywane w tego typu analizach nazwano modelami oceny zintegrowanej lub modelami oceny kompleksowej.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska