Podatek

Podatek węglowy jest nakładany na zawartość pierwiastka węgla w paliwach kopalnych. Ponieważ praktycznie niemal cały węgiel z paliw kopalnych jest ostatecznie emitowany w postaci dwutlenku węgla, podatek węglowy jest ekwiwalentem opłaty od emisji nakładanej na każdą jednostkę emisji ekwiwalentu CO2. Podatek energetyczny jest nakładany na zawartość energii w paliwach w celu zmniejszenia na nią popytu i przez to obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla, powstałej wskutek spalania paliw kopalnych. Ustalenie podatku ekologicznego ma na celu wywarcie wpływu na zachowania ludzi (zwłaszcza decyzje gospodarcze) w sposób przyjazny dla środowiska. Międzynarodowy podatek węglowo/emisyjno/energetyczny jest nakładany, na podstawie międzynarodowego porozumienia, na poszczególne źródła energii zainteresowanych krajów. Podatek zharmonizowany zobowiązuje kraje związane  porozumieniem do nałożenia podatku o tej samej wysokości na takie same źródła. Kredyt podatkowy stanowi zmniejszenie podatku w celu pobudzenia inwestycji w dany produkt (np. w technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych). Opłata węglowa jest tym samym, co podatek węglowy.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska