Projekcja klimatu

Projekcja reakcji systemu klimatycznego na emisje lub scenariusze koncentracji gazów cieplarnianych i aerozoli, lub scenariusze wymuszenia radiacyjnego, często bazują na symulacjach modeli klimatycznych. Projekcje klimatu odróżnia się od przewidywań klimatu, aby podkreślić, że projekcje klimatyczne zależą od wykorzystywanych scenariuszy emisji/koncentracji/wymuszeń radiacyjnych, które opierają się na założeniach dotyczących np. przyszłego rozwoju społeczno-ekonomicznego i technologicznego, które mogą, lecz nie muszą dojść do skutku. Projekcje te obarczone są przez to znaczną niepewnością.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska