Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez Słońce. Określane niekiedy również  mianem promieniowania krótkofalowego. Promieniowanie słoneczne posiada charakterystyczny zakres długości fal (widmo) określanych przez temperaturę Słońca, osiągającą wyższe wartości dla widzialnych długości fal.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska