Średni poziom morza

Średni poziom morza jest zazwyczaj definiowany jako średni względny poziom morza w okresie, takim jak miesiąc lub rok, wystarczająco długim, aby uśrednić zdarzenia krótkotrwałe, przejściowe takie jak fale lub pływy. Względny poziom morza jest mierzony przez pływomierz z uwzględnieniem terenu, na którym się on znajduje. Zobacz: Zmiana poziomu morza/podniesienie poziomu morza.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska