Debata „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”

Zielony znak euro

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 – to temat debaty zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, która odbyła się 24 czerwca w Warszawie. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Zielonej Księgi przedstawił dyrektor Artur Runge-Metzger z DG CLIMA.

 

– Kwestie klimatyczne są fundamentalne dla przyszłości nie tylko sektora energetycznego, ale również dla całego funkcjonowania gospodarki europejskiej, wzrostu i konkurencyjności – mówiła Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, która otworzyła debatę.

</p><br />
<p>

Cele oraz założenia Zielonej Księgi dotyczącej ram polityki klimatyczno-energetycznej zaprezentował Artur Runge-Metzger, Dyrektor ds. Strategii Międzynarodowej i Klimatycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu w Komisji Europejskiej. – Zmiana klimatu jest problemem globalnym, dlatego problem ten również musimy podejmować globalnie – mówił Runge-Metzger.

Wśród zaprezentowanych priorytetów znalazły się przede wszystkim redukcja emisji CO2 oraz wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji. Zdaniem dyrektora, polityka klimatyczna Unii Europejskiej do 2030 r. wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne UE, zwiększy jej technologiczną wydajność oraz przyczyni się dokreowania nowych miejsc pracy.

Do kluczowych ram polityki klimatyczno-energetycznej zaliczono również takie kwestie jak wspieranie konkurencyjności, inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, a także innowacje w zakresie energii odnawialnej, zmniejszającej zanieczyszczenie powietrza.

Według Artura Runge-Metzgera, na przewidywalność polityki klimatyczno-energetycznej wpłyną również efektywne technologie niskoemisyjne, długie cykle inwestycyjne, a przede wszystkim współpraca oraz negocjacje UE z innymi państwami. Zdaniem Runge-Metzgera konieczne są także inwestycje m.in. w sektorze transportowym, energetycznym oraz budowlanym.

– Jedną z kluczowych kwestii jest również rozwój rynku wewnętrznego UE w sytuacji, gdy w niektórych krajach członkowskich udziela się dopłat do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Mamy zatem do czynienia z nierównościami, które muszą być ograniczane – mówiła podczas debaty Lena Kolarska-Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem Zbigniewa Karaczuna, Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Mazowiecki, pozytywnym elementem Zielonej Księgi jest budowa długoterminowej perspektywy oraz pewności dla biznesu i społeczeństwa. – Musimy pamiętać, że oprócz redukcji emisji CO2 powinniśmy skupiać się również na efektywności energetycznej oraz silniejszej integracji celów klimatycznych – mówił Zbigniew Karaczun.

Maciej Bukowski, Prezes Instytutu Badań Strukturalnych, krytykował Zieloną Księgę za zbyt dużą ilość stawianych. – Jak tym przekonać sceptyków, także rząd polski? – pytał podczas debaty. Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Klimatu z PKPP Lewiatan uważała z kolei, że to właśnie stawiane pytania są zaletą tego dokumentu. Jej zdaniem, założenia Zielonej Księgi odpowiadają rzeczywistości i realnym wyzwaniom, z jakimi obecnie musi zmierzyć się UE.

Moderatorem debaty był Krzysztof Blusz, Wiceprezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej.

Założenia polityki energetyczno-klimatycznej UE do 2030 r.

 

źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/130624_klimat_energia_pl.htm

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska