10 mln na wiatraki z unijnych funduszy regionalnych

wiatrak

Pierwsza farma wiatrowa w Polsce, usytuowana w Golicach w woj. lubuskim, otrzymała 10 mln euro dofinansowania z unijnych funduszy regionalnych. Inwestycja ułatwi Polsce realizację celów dotyczących walki ze zmianami klimatu i poprawi warunki życia ponad miliona osób. Farma zalicza się do tzw. dużych projektów, których finansowanie zatwierdza KE.

Ta wielka inwestycja w czystą energię usprawni zaopatrzenie w energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza w regionie. Projekt pośrednio i bezpośrednio przyczyni się również do powstania ok. 600 miejsc pracy. Stanowi on poważny wkład w realizację zobowiązań klimatycznych Polski dotyczących udziału energii odnawialnej w łącznej produkcji energii – udział ten powinien wynieść 15 proc. w 2020 r.

Podpisując decyzję o przyznaniu finansowania Johannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki regionalnej, powiedział: Bardzo się cieszę, że pierwsza polska farma wiatrowa otrzyma wsparcie z unijnych funduszy regionalnych. Decyzja o współfinansowaniu tego ważnego przedsięwzięcia pokazuje zaangażowanie Komisji Europejskiej we wspieranie projektów, które istotnie przybliżają nas do realizacji celów energetycznych UE na 2020 rok. Ta inwestycja ma też duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski. Mieszkańcy skorzystają na tym projekcie podwójnie – dzięki poprawie zaopatrzenia w czystą energię i dzięki nowym miejscom pracy, które powstaną w regionie.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach priorytetu „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”. Łączna wartość inwestycji to 56 mln euro, z czego Unia Europejska finansuje 10 mln euro ze środków Funduszu Spójności. Farma wiatrowa w Golicach rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej w marcu 2012 r.

Kontekst

Farma wiatrowa w Golicach należy do tzw. dużych projektów, czyli przedsięwzięć o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Projekt obejmuje budowę farmy wiatrowej o mocy 38 MW, złożonej z dziewiętnastu turbin, każda o mocy znamionowej 2,0 MW. Turbiny są dostosowane do pracy przy wietrze o niskiej sile. Dzięki regulacji kąta nachylenia łopat wirnika turbina dostosowuje się do warunków wiatrowych, co pozwala zoptymalizować poziom produkcji energii przy minimalnym poziomie hałasu.

W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polsce przypadło łącznie ok. 67 mld euro.

Źrodło: http://ec.europa.eu/polska/news/130711_farma_wiatrowa_pl.htm

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska