Broszura o adaptacji do zmian klimatu

broszura - PL

Z przyjemnością prezentujemy Państwu broszury informacyjno – promocyjne na temat adaptacji do zmian klimatu. Broszura jest źródłem podstawowej wiedzy nt. adaptacji do zmian klimatu, a przedstawiona jest  w przyjaznej dla odbiorcy i ciekawej formie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz do dzielenia się nimi z zainteresowanymi.

Broszura dostępna jest również w wersji papierowej.

 

 

 

 

   Wersja Polska: Wersja Angielska:

 

W październiku 2013 roku Rada Ministrów przyjęła Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2020 tzw. SPA 2020. To pierwszy dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. SPA 2020 zostało opracowane na podstawie wyników projektu badawczego o nazwie KLIMADA, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach opracowywane są ekspertyzy ilustrujące przewidywane zmiany klimatu do 2070 roku.

 

KLIKNIJ aby zobaczyć więcej materiałów informacyjno – promocyjnych na temat adaptacji do zmian klimatu

03/12/2014

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska