Budynki mogą pełnić funkcje ochrony przed powodzią

panorama miasta

Budynki, parkingi oraz infrastruktura drogowa oprócz swoich funkcji podstawowych, mogą z powodzeniem zmniejszać zagrożenie powodzią w miastach. Zgodnie z opublikowanym niedawno przez Biancę Stalenberg pracy badawczej, która ma jej pomóc w zdobyciu tytułu doktora w Technicznym Uniwersytecie w Delft.

Zmiany klimatu oraz zasadzie postęp cywilizacyjny są powodami, dla których istniejące systemy zapobiegania powodzi nie są już wystarczające aby zapewnić miastom możliwość trwałego rozwoju. We wspomnianej już pracy aktorka odnosi się w szczególności do miast leżących w pobliżu Rernu, jednej z najdłuższych rzek w Europie, liczącej 1233 km, w tym 865 km na ternie Niemiec. Zabezpieczenia, które powały tam do tej pory wymagają usprawnień. Znamienny jest również fakt, że zmieniające się trendy w zabudowie miejskiej sprawiły ze obszary te stały się bardziej podatne na zagrożenia wywołane powodziami.

W swojej pracy badaczka stawia pytanie: czy możliwe jest wykorzystanie funkcjonalności miejskiej budynków z ich rolą w ochronie powodziowej, a jednocześnie udziela sobie odpowiedzi twierdzącej, przy zastrzeżeniu wykorzystania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Grupę rozwiązań pociąga za sobą koncept AFD (Adaptable Flood Defences) czyli mechanizmy mające na celu zastosowanie zabezpieczeń powodziowych, które z powodzeniem mogą się wtopić w miejski krajobraz. Miastami, które posłużyły za wzorcowe są Nijmegen w Holandii oraz Japońskie Tokyo.

Oprócz wprowadzenia pojęcia AFD, doktorantka opracowała również model ułatwiający podejmowanie decyzji: The Urban Flood Protection Matrix (UFPM), który może zostać wykorzystany zarówno przez administracje centralna jak i lokalną w celu wykonania usprawnień związanych z istniejącymi środkami zapobiegania powodziom. Wersja demonstracyjna tego pracowania została zamieszczona na stronie: http://www.urbanriverfronts.com.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:  http://phys.org/news/2010-09-using-buildings-for-flood-protection.html

Źródło zdjęć: StackSnap.io

20/08/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska