Społeczne następstwa łagodzenia powodzi

człowiek i woda

Jednym z następstw zmian klimatycznych jest zwiększenie częstotliwości oraz nasilenia powodzi w nadchodzących latach. Aby zwiększyć efektywność łagodzenia skutków powodzi należy uwzględniać ich wpływ na społeczeństwo  nie tylko zaś ograniczać straty ekonomiczne które są tego następstwem.

Zwiększenie natężenia nawalnych deszczy i wzrost poziomu morza są powodem częstszych powodzi, które według niektórych badań będą przyczyna strat ekonomicznych większych o ponad 200% od poziomu z okresu pomiędzy 1998 a 2009 rokiem (straty z tego okresu szacowane sa na blisko 50 miliardów euro).

Artykuł w Journal of Flood Risk Management, podnosi ten temat i charakteryzuje 7 różnych wartości społecznych, które należy wziąć pod uwagę, wśród których rozróżnić można jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo społeczeństwa oraz świadczenia społeczne.

Respondenci którzy brali udział w badaniach poprzedzających powyższą publikację podzieleni byli na dwie grupy: tych którzy bezpośrednio doświadczyli powodzi oraz tych którzy, którzy byli przez nią dotknięci w inny sposób. Otrzymane wyniki były mocno kontrastowe. Pierwsza grupa ludzi największe zagrożenie związane z powodzią widziała w poczuciu zagrożenia i  wykluczeniu społecznym, podczas gdy druga grupa ludzi podkreślała straty finansowe jakie ze sobą pociągało to zjawisko. Podkreślano równocześnie jego wpływ na zatrudnienie w danym regionie oraz wpływ na turystykę.

To opracowanie było częścią większego projektu nadzorowanego przez prof. Peter’a Guthrie and Dr Alice Moncaster w Centrum dla Zrównoważonego Rozwoju w Cambridge.

Więcej przeczytasz na: http://phys.org/news/2015-08-social-alleviation.html

Źródło zdjęć: StackSnap.io

20/08/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska