Seminarium Unii Metropolii Polskich „Narzędzia adaptacji do zmian klimatu”

Miniatura - widok na miasto

W dniu 21 września odbyło się seminarium organizowane przez Unię Metropolii Polskich  „Narzędzia adaptacji do zmian klimatu”. Przeprowadzono je w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych i partycypacji społecznej”- ADAPTCITY (link: http://adaptcity.pl/) (beneficjentem koordynującym jest Instytut na rzecz Ekorozwoju, natomiast Unia Metropolii Polskich, Miasto Stuttgart oraz miasto stołeczne Warszawa są współbeneficjentami projektu).

Głównym celem spotkania była prezentacja dotychczasowych osiągnięć w ramach projektu oraz przedstawienie w formie komunikatów działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich.  Kolejną ważna pozycją w programie seminarium było wystąpienie Szymona Tumielewicza Zastępcy Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialnego za realizację projektu pt. „Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach”(link do artykułu: http://klimada.mos.gov.pl/blog/2015/02/12/2804/).

Uczestnicy spotkania poznali również wyniki ankiety przeprowadzonej przez organizatora pt. „Monitoring działań miast UMP na rzecz adaptacji do zmian klimatu”. Stawiając pytania, takie jak: Czy perspektywa zmian klimatu uwzględniona jest w dokumentach planistycznych i strategicznych miasta? autorzy chcieli poznać mechanizmy już istniejące w miastach, które mogą ułatwić proces zmniejszania ich podatności na wpływ zmian klimatycznych.

Badanie wykazało, że spośród 12 miast biorących udział w badaniu, 5 nie dysponuje dokumentami strategicznymi uwzględniającymi zmiany klimatu. Jest to problematyczne gdyż dokumenty tego typy wyznaczają kierunek działań i stanowią podstawę przy tworzeniu planów i studiów zagospodarowania.

 

źródło grafiki: http://www.ecofys.com/en/events/european-climate-change-adaptation-conference-2015/

29/09/2015

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska