Blog Archives

Raport EEA „Miejska adptacja do zmian klimatu w Europie 2016 – Przemiana miast w zmieniającym się klimacie”

Okłada raportu o adaptacji miast

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) koncentruje się na stanie obecnym i działaniach w dziedzinie adaptacji miast do zmian klimatu oraz ocenia postęp osiągnięty od czasu pierwszego sprawozdania EEA w 2012 roku w kontekście aktualnych wyzwań: czy obecne działania prowadzą do … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , | No Comments

Narzędzie do śledzenia wpływu zmian klimatu na obiekty będące dziedzictwem kulturowym

Ruiny

Nowe narzędzie, które zostało opracowane przez naukowców z Uniwersytetu w Lincoln w Wielkiej Brytanii oraz Politechniki w Dublinie w Irlandii nazwane przez twórców: Legacy Tool indicator (LegIT) pozwala śledzić warunki, które decydują o tym w jakim stopniu dany budynek będzie … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , | No Comments

Adaptacja do zmian klimatu lasów i leśnictwa

Las

Ocieplenie klimatu w pierwszej kolejności oddziałuje na intensyfikację ekstremalnych zjawisk pogodowych i aktywizację owadów i grzybów w lasach. Około 3,1% europejskich lasów poniosło w ostatnich latach straty z tego tytułu, głównie w wyniku oddziaływań czynników biotycznych. W 2014 r. 23,9% … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | No Comments

Al Gore: Zmiany klimatu mogą okazać się największą szansą dla biznesu w historii współczesnego świata

Al Gore

Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore jest jednym z najbardziej znanych lobbystów na rzecz zmian klimatycznych. W swoim przemówieniu podczas konferencji TED 20161 w Vancouver, Al Gore podkreślił jak bardzo „eksplozja nowych inwestycji” w sferze zarówno mityzacji jak i  adaptacji … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , | No Comments

Skuteczna adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie – badania Wspólnego Centrum Badawczego

Powódź

W ramach prac Wspólnego Centrum Badawczego KE „Joint Research Centre”1 przeprowadzona badania, w ramach których analizuje się korzyści związane z zastosowaniem różnych metod przygotowania na zagrożenie powodziowe w Europie. Są to poniższe metody: podnoszenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych zwiększanie retencji na powierzchnia … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Adaptation Futures 2016

logo konferencji adaptation futures

Rozpoczyna się czwarta edycja odbywającej się co dwa lata konferencji organizowanej w ramach globalnej inicjatywy, której celem jest wskazanie kierunku i wypracowanie spójnych metod w ocenie podatności, wpływu zmian klimatycznych i skuteczności działań adaptacyjnych. Projekt PROVIA (Global Programme of Research … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , | No Comments

Informacja o środkach finansowych wspomagających projekty z dziedziny adaptacji do zmian klimatu na lata 2014 – 2020

Zielony znak euro

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020) 1. Program krajowy:  Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu – 3 508 174 166 Euro Priorytet Inwestycyjny 5.2 – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Konferencja Baltic Earth, Nida, Litwa – 13 – 17 czerwca 2016

Latarnie

Pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana przez Sekretariat projektu Baltic Earth Helmholtz- Zentrum w Geesthacht (następcę BALTEX – regionalnego projektu hydroklimatycznego) poświęcona zostanie “ Wielorakie czynniki zmian w systemie ziemskim obserwowane w rejonie Morza Bałtyckiego” . Celem tego projektu jest dokładne opisanie … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , | No Comments

Opinia publiczna i korporacje w obliczu zmian klimatycznych

opinia publiczna i korporacje

Według ABI (Association of British Insurers) odszkodowania za zniszczenia wywołane powodziami na początku 2016 roku (stan na 11 stycznia) wyniosły 1,3 mld funtów. Sztormy nazwane przez Brytyjczyków Desmond, Eva i Frank zatopiły ponad 16 000 domostw jak podają władze. Zgłoszenia do … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | No Comments

Paryż 2015 – podsumowanie

Logo COP21

W Paryżu na 21 Konferencji państw stron Ramowej Konwencji Narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, kraje zobowiązały się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Według angielskiej agencji konsultingowej Ricardo Energy & Environment, prawidłową implementację tych zobowiązań charakteryzuje odpowiednia koordynacja w obszarze … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska