Tag Archives: adaptacja do zmian klimatu

Skuteczna adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie – badania Wspólnego Centrum Badawczego

Powódź

W ramach prac Wspólnego Centrum Badawczego KE „Joint Research Centre”1 przeprowadzona badania, w ramach których analizuje się korzyści związane z zastosowaniem różnych metod przygotowania na zagrożenie powodziowe w Europie. Są to poniższe metody: podnoszenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych zwiększanie retencji na powierzchnia … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Adaptation Futures 2016

logo konferencji adaptation futures

Rozpoczyna się czwarta edycja odbywającej się co dwa lata konferencji organizowanej w ramach globalnej inicjatywy, której celem jest wskazanie kierunku i wypracowanie spójnych metod w ocenie podatności, wpływu zmian klimatycznych i skuteczności działań adaptacyjnych. Projekt PROVIA (Global Programme of Research … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , | No Comments

Budynki mogą pełnić funkcje ochrony przed powodzią

panorama miasta

Budynki, parkingi oraz infrastruktura drogowa oprócz swoich funkcji podstawowych, mogą z powodzeniem zmniejszać zagrożenie powodzią w miastach. Zgodnie z opublikowanym niedawno przez Biancę Stalenberg pracy badawczej, która ma jej pomóc w zdobyciu tytułu doktora w Technicznym Uniwersytecie w Delft. Zmiany … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , | No Comments

Raport ze zmian klimatu opublikowany przy współpracy z NASA

Logo NASA

Zespół w Nowym Jorku (The New York Panel to Climate Change- NPCC) powołany do stałego monitoringu zmian klimatycznych w roku 2015, wspomagany przez naukowca z NASA – Cynthie Rosenzweig (Goddart Institute for Space Studies), opublikował ostatnio raport, w którym prognozuje … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Resort środowiska pomoże dużym miastom w przystosowaniu do zmian klimatu

MMG zdjęcie oficjalne

Ministerstwo Środowiska pomoże dużym miastom opracować plany adaptacji do zmian klimatu.  Maciej Grabowski,  w połowie lutego rozmawiał z władzami metropolii nt. walki ze skutkami coraz częstszych ekstremów pogodowych. Minister tłumaczył w rozmowie z PAP, że plany adaptacyjne mogą dotyczyć przygotowania … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , | No Comments

Broszura o adaptacji do zmian klimatu

broszura - PL

Z przyjemnością prezentujemy Państwu broszury informacyjno – promocyjne na temat adaptacji do zmian klimatu. Broszura jest źródłem podstawowej wiedzy nt. adaptacji do zmian klimatu, a przedstawiona jest  w przyjaznej dla odbiorcy i ciekawej formie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska