Tag Archives: adaptacja

Minister Grabowski o zmianach klimatu na XXV Forum Ekonomicznym

Logo Forum ekonomicznego

W dniach 8-10 września w Krynicy – Zdrój odbyła się XXV edycja Forum Ekonomicznego. Organizowane od ponad 20 lat Forum jest największym i najważniejszym spotkaniem liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. W obradach uczestniczyli prezydenci i premierzy wszystkich … Continue Reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , , , , , , | No Comments

Podatnośc Polski na zmiany klimatyczne w świetle raportu NIK

a1

Obszar Polski należy zaliczyć do grupy krajów europejskich o dużym klimatycznym ryzyku. Wspólną cechą notowanych w Polsce niekorzystnych dla wszystkich jej sektorów zjawisk atmosferycznych jest duża ich zmienność czasowa i przestrzenna. W miarę postępujących zmian klimatycznych nasila się ich częstość … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , | No Comments

Społeczne następstwa łagodzenia powodzi

człowiek i woda

Jednym z następstw zmian klimatycznych jest zwiększenie częstotliwości oraz nasilenia powodzi w nadchodzących latach. Aby zwiększyć efektywność łagodzenia skutków powodzi należy uwzględniać ich wpływ na społeczeństwo  nie tylko zaś ograniczać straty ekonomiczne które są tego następstwem. Zwiększenie natężenia nawalnych deszczy … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , | No Comments

Budynki mogą pełnić funkcje ochrony przed powodzią

panorama miasta

Budynki, parkingi oraz infrastruktura drogowa oprócz swoich funkcji podstawowych, mogą z powodzeniem zmniejszać zagrożenie powodzią w miastach. Zgodnie z opublikowanym niedawno przez Biancę Stalenberg pracy badawczej, która ma jej pomóc w zdobyciu tytułu doktora w Technicznym Uniwersytecie w Delft. Zmiany … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , | No Comments

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w Kopenhadze

kopenhaga

W dniach 4-6 maja 2015r. z wizytą studyjną w Kopenhadze przebywali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także urzędów miast Gdańska i Warszawy. Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć podjętych w ramach Wspólnego Komunikatu o współpracy między RP … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Nowy raport BACC II – podsumowanie wiedzy nt. zmian klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

Raport BACC II

Międzynarodowy Sekretariat projektu Baltic Earth Helmholtz- Zentrum w Geesthacht opublikował nowy raport konsolidujący całą dostępna wiedzę na temat wpływu zmian klimatu na region Morza Bałtyckiego. Jest to drugie wydanie oszacowania opublikowanego w roku 2008 Assessment of Climate Change for the … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , | No Comments

Nowe oprogramowanie analizuje wpływ zmian klimatycznych na budynki

budownictwo

Duże hiszpańskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej zaczęły korzystać  z oprogramowania do symulacji graficznej, które analizuje cały cykl życia budowli od początku budowy, aż do jego dekonstrukcji. Narzędzie to może być stosowane do analiz obejmujących wiele aspektów, takich jak zużycie energii, … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , | No Comments

W Japonii o ograniczeniu ryzyka katastrof naturalnych

Minister Grabowski przemawia na spotkaniu w Japonii

Czy można zapobiegać klęskom żywiołowym? Jak ograniczać ich skutki? Jak skutecznie współpracować? O tym m.in. dyskutowano w trakcie 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction). O polskich doświadczeniach w tym … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , , | No Comments

Raport ze zmian klimatu opublikowany przy współpracy z NASA

Logo NASA

Zespół w Nowym Jorku (The New York Panel to Climate Change- NPCC) powołany do stałego monitoringu zmian klimatycznych w roku 2015, wspomagany przez naukowca z NASA – Cynthie Rosenzweig (Goddart Institute for Space Studies), opublikował ostatnio raport, w którym prognozuje … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Projekt Ministerstwa Środowiska – powstaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

2015-02-10 prezentacja startowa

O zrównoważonym rozwoju miast i konieczności ich adaptacji do zmian klimatu rozmawiali dziś przedstawiciele m.in.:  Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz samorządowcy. Spotkanie zainaugurowało projekt dotyczący adaptacji do zmian klimatu w miastach, który zostanie zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska