Tag Archives: finansowanie

Informacja o środkach finansowych wspomagających projekty z dziedziny adaptacji do zmian klimatu na lata 2014 – 2020

Zielony znak euro

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020) 1. Program krajowy:  Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu – 3 508 174 166 Euro Priorytet Inwestycyjny 5.2 – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Adaptacja do zmian klimatu w projektach finansowanych z UE

Logo

W Ministerstwie Środowiska odbyły się polsko-francuskie warsztaty zorganizowane w ramach działań krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Spotkanie zostało poświęcone przygotowaniom nowej perspektywy finansowej (2014-2020), w tym  konieczności uwzględnienia w krajowych i regionalnych … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , | No Comments

Finansowanie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu

finansowanie adaptacji

Podsekretarz stanu w MŚ Aneta Wilmańska wzięła udział w konferencji Creating Sustainable National and Local Level Financing Models for Climate Change Adaptation and Environment, towarzyszącej Szczytowi Klimatycznemu. Uczestnicy spotkania dyskutowali o modelach finansowania ochrony środowiska, a w szczególnosci o systemowych … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska