Tag Archives: ochrona

Narzędzie do śledzenia wpływu zmian klimatu na obiekty będące dziedzictwem kulturowym

Ruiny

Nowe narzędzie, które zostało opracowane przez naukowców z Uniwersytetu w Lincoln w Wielkiej Brytanii oraz Politechniki w Dublinie w Irlandii nazwane przez twórców: Legacy Tool indicator (LegIT) pozwala śledzić warunki, które decydują o tym w jakim stopniu dany budynek będzie … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , | No Comments

W Japonii o ograniczeniu ryzyka katastrof naturalnych

Minister Grabowski przemawia na spotkaniu w Japonii

Czy można zapobiegać klęskom żywiołowym? Jak ograniczać ich skutki? Jak skutecznie współpracować? O tym m.in. dyskutowano w trakcie 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction). O polskich doświadczeniach w tym … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska