Tag Archives: podatność

Publikacja „Podręcznika adaptacji dla miast”- przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji

Okładka podręcznika adaptacji dla miast

Urbanizacja jest dziś zjawiskiem obserwowanym globalnie, a zgodnie z przewidywaniami proces ten przez dynamiczne ruchy populacji w kierunku miast będzie znacznie przybierał na sile. Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu urbanizacja może być w zależności od strategii zarządzania i … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , | No Comments

Podatnośc Polski na zmiany klimatyczne w świetle raportu NIK

a1

Obszar Polski należy zaliczyć do grupy krajów europejskich o dużym klimatycznym ryzyku. Wspólną cechą notowanych w Polsce niekorzystnych dla wszystkich jej sektorów zjawisk atmosferycznych jest duża ich zmienność czasowa i przestrzenna. W miarę postępujących zmian klimatycznych nasila się ich częstość … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska