Tag Archives: Powódź

Skuteczna adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie – badania Wspólnego Centrum Badawczego

Powódź

W ramach prac Wspólnego Centrum Badawczego KE „Joint Research Centre”1 przeprowadzona badania, w ramach których analizuje się korzyści związane z zastosowaniem różnych metod przygotowania na zagrożenie powodziowe w Europie. Są to poniższe metody: podnoszenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych zwiększanie retencji na powierzchnia … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Społeczne następstwa łagodzenia powodzi

człowiek i woda

Jednym z następstw zmian klimatycznych jest zwiększenie częstotliwości oraz nasilenia powodzi w nadchodzących latach. Aby zwiększyć efektywność łagodzenia skutków powodzi należy uwzględniać ich wpływ na społeczeństwo  nie tylko zaś ograniczać straty ekonomiczne które są tego następstwem. Zwiększenie natężenia nawalnych deszczy … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , | No Comments

Budynki mogą pełnić funkcje ochrony przed powodzią

panorama miasta

Budynki, parkingi oraz infrastruktura drogowa oprócz swoich funkcji podstawowych, mogą z powodzeniem zmniejszać zagrożenie powodzią w miastach. Zgodnie z opublikowanym niedawno przez Biancę Stalenberg pracy badawczej, która ma jej pomóc w zdobyciu tytułu doktora w Technicznym Uniwersytecie w Delft. Zmiany … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska