Komisje Dialogu Społecznego: organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawa

backbutton

Dobrym wzorem współpracy  władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi są Komisje Dialogu Społecznego, czyli gremia inicjatywno-doradcze, utworzone przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Komisje są też forum wymiany wiedzy, doświadczeń i współpracy między organizacjami. W interesie władz lokalnych jest więc współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami dotycząca adaptacji do zmian klimatu. Komisja do spraw adaptacji do zmian klimatu może być najlepszym forum debaty, konsultacji i wymiany wiedzy między reprezentantami społeczności lokalnej a organami władzy w gminie.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska