Life+

backbutton

LIFE+  to instrument finansowy Unii Europejskiej funkcjonujący od 2007 roku.

Program LIFE+ jest kontynuacją wcześniejszego instrumentu LIFE – pomocy unijnej na inicjatywy proekologiczne, przewidzianą na lata 2007-2013.
LIFE+ finansuje w 50-75% projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym w szczególności projekty dotyczące ochrony sieci Natura 2000.

LIFE+ został podzielony na trzy tematyczne komponenty:

  1. LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna,
  2. LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska,
  3. LIFE+ Informacja i komunikacja.

Strona domowa europejska
Life+ w Polsce.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska