Pomoc sąsiedzka jako działanie adaptacyjne w gminie Gnojnik

backbutton

Pomoc sąsiedzka jako działanie adaptacyjne w gminie Gnojnik
Gmina Gnojnik (woj. Małopolskie) została w latach 1997–2001 aż 6 razy dotknięta powodziami. W efekcie tak częstych klęsk powodziowych mieszkańcy gminy wypracowali system pomocy sąsiedzkiej. W ramach pomocy sąsiedzkiej, każda rodzina zamieszkująca w wyższych partiach obszaru gminy sprawuje opiekę nad jedną rodziną zamieszkującą obszary objęte zagrożeniem powodziowym tym samym podejmując się udzielenia konkretnej pomocy poszkodowanym sąsiadom np.: poprzez udzielenie schronienia we własnym domu, czy przewiezienie dobytku poza teren zagrożony, etc. System ten funkcjonuje sprawnie już wiele lat.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska