Projekt Partnerstwo dla Klimatu

backbutton

Projekt Partnerstwo dla Klimatu do roku 2011 działał pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Celem Platformy jest prowadzenie wspólnie z partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, których celem  jest zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ochrony klimatu a w szczególności związanych z problematyka zmian klimatu. Partnerami „Partnerstwa dla Klimatu” są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska