RADOMKLIMA

backbutton

Urząd Miejski w Radomiu, Wodociągi Miejskie w Radomiu, Uniwersytet Łódzki, FPP Enviro przystąpiły do realizacji projektu RadomKlima. Projekt jako jedyny z Polski został wybrany w 2015 r. w konkursie Programu LIFE Adaptacje do zmian klimatu.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosyste

O projekcie RADOMKLIMA

Pełna nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia-LIFE14 CCA/PL/000101

W ramach projektu planuje się:

  • Adaptację stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego – zwiększenie zdolności podczyszczającej zbiorników kolmatacyjnych oraz zminimalizowanie ilości zanieczyszczeń transportowanych po opadach bezpośrednio do zbiornika Borki poprzez adaptację jazu kozłowego
  • Adaptację objętości retencyjnej zbiornika Borki poprzez usunięcie osadów z dna zbiornika i adaptację tamy oraz utworzenie przepławki i udrożnienie korytarza ekologicznego
  • Adaptację Potoku Północnego oraz jego bezpośredniej zlewni w celu spowolnienia ekstremalnych przepływów wód dopływających do miasta Potokiem Północnym
  • Renaturyzację koryta rzeki Mlecznej i odbudowę zdegradowanych naturalnych i pół-naturalnych siedlisk hydrogenicznych i odtworzenie naturalnego korytarza ekologicznego
  • Adaptację kanału deszczowego A0 poprzez zastosowanie systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego i uszczelnienie istniejącego kolektora.
  • Montaż błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni miejskiej Radomia.”

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska