Inicjatywy lokalne

backbutton

Zapraszamy samorządy do współpracy!

Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu!

Województwo dolnośląskie
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”czytaj więcej Przejdź do strony
Województwo kujawsko-pomorskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo lubelskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo lubuskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo łódzkie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo małopolskie
Pomoc sąsiedzka jako działanie adaptacyjne w gminie Gnojnikczytaj więcej Przejdź do strony
Województwo mazowieckie
Projekt ADAPTCITY – Strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy – czytaj więcej Przejdź do strony
Projekt Partnerstwo dla Klimatu – Ministerstwa Środowiska, Miasto Stołeczne Warszawa – czytaj więcej Przejdź do strony
Komisje Dialogu Społecznego – organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawa – czytaj więcej Przejdź do strony
Mazowiecka Agenda Klimatyczna – Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 – czytaj więcej Przejdź do strony
RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia – czytaj więcej Przejdź do strony
Województwo opolskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo podkarpackie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo podlaskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo pomorskie
„Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają” – Stowarzyszenie Żuławy – czytaj więcej Przejdź do strony
Województwo śląskie
Katowicki biurowiec Goeppert-Mayer uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM, który potwierdza wysoką ocenę energooszczędnego budynku pod kątem jego przyjazności dla środowiska naturalnego i komfortu użytkownika. Przejdź do strony
Województwo świętokrzyskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo warmińsko-mazurskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo wielkopolskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony
Województwo zachodniopomorskie
Zachęcamy jednostki administracyjne do nadsyłania na adres klimada@mos.gov.pl informacji o zrealizowanych/wdrażanych/planowanych na terenie sołectwa/gminy/powiatu/województwa inwestycjach/działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu! Przejdź do strony

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska