O zielonej gospodarce na “Green Week”

Green Week

Minister środowiska, Marcin Korolec wziął udział w „Green Week” – największej konferencji poświęconej europejskiej polityce środowiskowej. Hasło tegorocznego spotkania to „Czyste powietrze dla wszystkich”.

Konferencja “Green Week” oferuje możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze ochrony środowiska. Co roku wydarzenie gromadzi przedstawicieli rządów, biznesu, przemysłu, organizacji pozarządowych i mediów.

Minister Korolec o plantacji biomasy na Pomorzu

W trakcie konferencji „Green Week” minister Korolec wziął udział w sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W swoim wystąpieniu minister przedstawił m.in. projekt plantacji biomasy na Pomorzu. To innowacyjne przedsięwzięcie udowadnia, że można połączyć wzrost gospodarczy z działaniami na rzecz środowiska naturalnego.

Wierzę, że można pogodzić rozwój gospodarczy oraz troskę o czyste powietrze. Często postrzegamy przemysł jako zagrożenie dla środowiska naturalnego, a wg mnie powinniśmy odchodzić od tego stereotypu. Odpowiedzialny przemysł może wręcz stanowić przykład dla innych, jak dbać o otaczającą nas przyrodę. Przykładem takiej inicjatywy jest zainicjowanie największej w Europie plantacji biomasy drzewnej należącej do International Paper i zlokalizowanej w północnej Polsce. Projekt ten niesie ze sobą liczne korzyści. Dla środowiska, gdyż drzewa to tzw. zielone płuca, które oczyszczają powietrze. Jednocześnie uzyskana z nich biomasa zapewnia bardziej czystą i przyjazną dla środowiska energię. Dla gospodarki, gdyż dzięki plantacji powstają m.in. nowe miejsca pracy na obszarach rolniczych. Dla Europy, gdyż przedsięwzięcia tego typu pokazują, że możliwy jest zielony wzrost gospodarczy. Jednocześnie takie projekty przyczyniają się do uniezależnienia krajów od zewnętrznych dostaw energii.

Na zakończenie swojego wystąpienia minister Korolec zaprosił uczestników konferencji do odwiedzenia specjalnej wystawy przy Parlamencie Europejskim przedstawiającej plantację biomasy na Pomorzu.

Plantacje biomasy – przyjazne dla środowiska źródło energii

Plantacja biomasy na Pomorzu obejmuje specjalny gatunek topoli hybrydowych. Ta szybko rosnąca odmiana (zbiory odbywają się po ok. 3-4 latach) może być uprawiana na słabych jakościowo czy nawet zanieczyszczonych gruntach. Produkowana biomasa może zastąpić paliwa kopalne, dając bardziej czystą energię. Dodatkowo, drzewa wchłaniają dwutlenek węgla, poprawiając jakość powietrza.

Plantacje biomasy powodują także inne korzyści. Na obszarach wiejskich zapewniają nowe miejsca pracy. Dostarczając lokalnym fabrykom surowca do produkcji energii, przyczyniają się jednocześnie do zmniejszenia zapotrzebowania na import energii. Ten model może z łatwością być powielany w innych regionach Unii Europejskiej.

Tegoroczna konferencja „Green Week” odbywa się w Brukseli, w dniach 4-7 czerwca.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska