Zmiana poziomu morza/podniesienie poziomu morza

Poziom morza może ulec zmianie, zarówno globalnie jak i lokalnie, wskutek (i) zmian kształtu basenu oceanicznego, (ii) zmian całkowitej masy wody, oraz (iii) zmian gęstości wody. Poszczególne czynniki prowadzące do podniesienia się poziomu mórz spowodowanego globalnym ociepleniem obejmują: przyrost masy wód spowodowany topnieniem śniegów i lodów oraz zmianą gęstości wód spowodowaną ich ocieplaniem i zmianami zasolenia. O względnym podniesieniu poziomu morza mówimy lokalnie w przypadku podniesienia się poziomu oceanu względem lądu, czego przyczyną może być podniesienie oceanu i/lub zapadanie się lądu. Zobacz także: Średni poziom morza, Rozszerzalność cieplna.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska