Zmiana technologiczna

Rozpatrywana głównie w kategoriach doskonalenia technologicznego, tj. pozwalającego na uzyskanie większej ilości lub lepszej jakości towarów i usług przy wykorzystaniu określonych środków (czynników produkcji). Modele gospodarcze wyróżniają autonomiczne (egzogeniczne), endogeniczne oraz wymuszone (wzbudzone) zmiany technologiczne. Autonomiczne (egzogeniczne) zmiany technologiczne są narzucone z zewnątrz modelu, zazwyczaj w postaci trendów czasowych oddziałujących na zapotrzebowanie na energię lub wzrost produkcji światowej. Endogeniczne zmiany technologiczne są wynikiem działalności gospodarczej w obrębie modelu, tj. wybór technologii jest zawarty w modelu i ma wpływ na zapotrzebowanie na energię i/lub wzrost gospodarczy. Wymuszone zmiany technologiczne implikują endogeniczne zmiany technologiczne lecz dodatkowo powodują dalsze zmiany wymuszone polityką lub środkami takimi jak podatki węglowe umożliwiające podejmowanie prac badawczo-rozwojowych.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska