Aerozole

Unoszący się w powietrzu zbiór stałych lub ciekłych cząsteczek o typowych rozmiarach od 0,01 do 10 mikrometrów (jedna milionowa metra), które utrzymują się w atmosferze przez przynajmniej kilka godzin. Aerozole mogą mieć zarówno naturalne, jak i antropogeniczne pochodzenie. Aerozole w różny sposób mogą wpływać na klimat: bezpośrednio przez rozpraszanie i pochłanianie promieniowania oraz pośrednio przez działania, jako jądra kondensacji chmur lub modyfikowanie optycznych właściwości i żywotności chmur.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska