Albedo

Część promieniowania słonecznego odbijana przez powierzchnię lub obiekt, często wyrażana procentowo w stosunku do promieniowania padającego. Powierzchnie pokryte śniegiem mają wysokie albedo; albedo gleb waha się od wysokiego do niskiego, tereny porośnięte roślinnością i oceany zaś mają niskie albedo. Albedo kuli ziemskiej jest zróżnicowane głównie w zależności od stopnia zachmurzenia i zmian pokrycia powierzchni (śnieg, lód, tereny zielone, powierzchnia wody i powierzchnia lądu).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska