Bariera

Dowolna przeszkoda na drodze do osiągnięcia celu, adaptacji lub potencjału łagodzącego, która może zostać pokonana lub złagodzona przez realizację odpowiedniej polityki, programu lub podejmowane działania. Usuwanie barier obejmuje bezpośrednią korektę niekorzystnych wyników rynkowych lub zmniejszenie kosztów transakcyjnych w sektorze publicznym i prywatnym, np. przez wzmocnienie zdolności instytucjonalnej, redukcję ryzyka i niepewności, ułatwienie przeprowadzania transakcji na rynku oraz wymuszenie stosowania polityki regulacyjnej.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska