Biosfera (lądowa i morska)

Część systemu Ziemi, obejmująca wszystkie ekosystemy i organizmy żywe, zarówno w atmosferze, jak i na lądzie (biosfera lądowa) lub w oceanach (biosfera morska), w tym uzyskana martwa materia organiczna, taka jak odchody, odpadki, materia organiczna gleby lub szczątki pochodzenia oceanicznego.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska