Cykl hydrologiczny

Cykl, w którym parująca z oceanów i powierzchni lądowej woda jest przenoszona przez cyrkulację atmosferyczną w formie pary wodnej, ulega kondensacji tworząc chmury, opada ponownie w postaci deszczu lub śniegu, następnie pozyskiwana jest przez drzewa i rośliny, spływa po powierzchni ziemi, infiltruje w glebę, ponownie zasila wody podziemne, spływa do rzek i ostatecznie wraz z nimi do oceanów, skąd znowu wyparowuje (AMS, 2000). Różne systemy ujęte w cyklu hydrologicznym są zazwyczaj nazywane systemami hydrologicznymi.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska