Dwutlenek węgla

CO2. Naturalnie występujący gaz, także jako produkt uboczny spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel oraz powstający w wyniku spalania biomasy, jak też zmian użytkowania gruntów i innych procesów przemysłowych. Dwutlenek węgla jest głównym antropogenicznym gazem cieplarnianym, który wpływa na bilans radiacyjny Ziemi. Ponieważ jest również gazem odniesienia do pomiarów innych gazów cieplarnianych, jego Wskaźnik potencjalnego ocieplenia globalnego wynosi 1.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska