Działania, środki

Działaniami, środkami są technologie, procesy i praktyki zmniejszające emisje gazów cieplarnianych lub skutki poniżej oczekiwanego w przyszłości poziomu. Przykładami takich środków mogą być technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, procesy minimalizujące produkcję odpadów, upowszechnianie transportu publicznego itp. Zobacz także: Polityka.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska