Efekt cieplarniany

Gazy cieplarniane skutecznie pochłaniają cieplne promieniowanie podczerwone, emitowane przez powierzchnię Ziemi, przez samą atmosferę i przez chmury. Atmosfera emituje promieniowanie we wszystkich kierunkach, w tym w dół w kierunku powierzchni Ziemi. A więc gazy cieplarniane zatrzymują ciepło przy powierzchni ziemi i w troposferze.  Proces ten określany jest jako efekt cieplarniany. Promieniowanie podczerwone w troposferze jest ściśle związane z temperaturą atmosfery. W troposferze temperatura zwykle spada wraz z wysokością. Promieniowanie podczerwone emitowane w kosmos zaczyna się na wysokości o temperaturze, średnio, około –19°C, i jest zrównoważone dochodzącym promieniowaniem słonecznym, natomiast temperatura przy powierzchni Ziemi utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie – około +14°C. Zwiększenie koncentracji gazów cieplarnianych prowadzi do wzrostu współczynnika pochłaniania promieniowania podczerwonego w atmosferze a przez to do silniejszego wypromieniowania w kosmos z większych wysokości przy niższych temperaturach. Powoduje to wymuszenie radiacyjne, które prowadzi do wzmocnienia efektu cieplarnianego, czyli tzw. wzmocnionego efektu cieplarnianego.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska