Ekosystem

Na ekosystem składają się dwa składniki: biocenoza – czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą, biotop – czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc środowisko zewnętrzne. Wielkość ekosystemu może wahać się od bardzo małych powierzchni aż do całej kuli ziemskiej.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska