Globalna temperatura przy powierzchni Ziemi

Globalna temperatura przy powierzchni Ziemi stanowi uśrednioną wartość, globalnej temperatury powietrza. Jednakże, ze względu na zmienność w czasie stosuje się odchylenia od średniej wieloletniej zamiast wartości bezwzględnych. Oblicza się je najczęściej w stosunku do przestrzennie uśrednionych wartości temperatury przy powierzchni morza lub przy powierzchni ziemi.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska