Korzyści rynkowe netto

Oczekuje się, że zmiana klimatu, zwłaszcza umiarkowana, będzie miała zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na sektory rynkowe, o znacznym zróżnicowaniu między sektorami i regionami, zależnie od szybkości, jak i skali zmiany klimatu. Suma rynkowych korzyści i kosztów we wszystkich sektorach i regionach w danym okresie stanowi korzyści rynkowe netto. Nie obejmują one żadnych skutków pozarynkowych.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska