Modele typu „góra- dół”

Modele typu „góra-dół” (tzw. zstępujące) mają zastosowanie w teorii makroekonomii oraz w metodach ekonometrycznych i optymalizacyjnych do (agregowania) porządkowania zmiennych ekonomicznych. Wykorzystując dane historyczne w zakresie konsumpcji, cen, dochodów, oraz kosztów czynników produkcji modele typu „góra-dół” pozwalają ocenić ostateczny popyt na towary i usługi, oraz zapotrzebowanie z głównych sektorów, takich jak sektor energetyczny, transportu, rolnictwa i przemysłu. Niektóre modele typu „góra-dół” obejmują dane technologiczne, zawężając tym samym lukę dzielącą je od modeli typu „dół-góra” (tzw. wstępujących).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska