Mody zmienności klimatu

Naturalna zmienność systemu klimatycznego, w szczególności w skali pór roku i dłuższych, występująca przeważnie w postaci dominujących wzorców przestrzennych i w określonych skalach czasu, jest określona przez dynamiczną charakterystykę cyrkulacji atmosferycznej i przez oddziaływanie z powierzchniami lądów i oceanów. Wzorce te są często określane mianem reżimów, mod lub telekoneksji. Przykładami są: Oscylacja Północnoatlantycka (NAO), Oscylacja Pacyficzno-Północnoamerykańska (PNA), El Niño – Oscylacja Południowa (ENSO), Północna Moda Pierścieniowa (NAM; poprzednio nazywana Oscylacją Arktyczną, AO) oraz Południowa Moda Pierścieniowa (SAM; poprzednia nazywana Oscylacją Antarktyczną, AAO). Wiele dominujących mod zmienności klimatu jest opisanych w rozdziale 3.6 Raportu Grupy Roboczej I.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska