Nagła zmiana klimatu

Nieliniowość systemu klimatycznego może prowadzić do nagłej zmiany klimatu, zwanej niekiedy gwałtowną zmianą klimatu, nagłymi zdarzeniami czy wręcz niespodziankami. Termin nagły często odnosi się do przedziałów czasowych mniejszych niż typowe, wynikające z wymuszonej reakcji. Jednak nie wszystkie nagłe zmiany klimatu muszą być wymuszone zewnętrznie. Niektóre możliwe nagłe zdarzenia, które zostały zaproponowane, obejmują istotną zmianę cyrkulacji termohalinowej, szybką deglacjację i intensywne topnienie wiecznej zmarzliny lub wzrost respiracji gleby, co prowadzi do szybkich zmian w obiegu węgla w przyrodzie. Inne zdarzenia mogą mieć charakter zupełnie nieoczekiwany na skutek silnych i szybko zmieniających się nacisków nieliniowego systemu.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska