Niepewność

Wyrażenie określające stopień braku wiedzy na temat danej wielkości (np. przyszłego stanu systemu klimatycznego). Niepewność może wynikać z braku informacji lub braku zgody na temat tego co jest znane czy nawet możliwe do poznania. Może mieć wiele rodzajów źródeł, od błędów kwantyfikowalnych w danych do wieloznacznie określonych koncepcji lub terminologii, lub niepewnych projekcji ludzkich zachowań. W związku z tym niepewność może być przedstawiana ilościowo, przykładowo, w postaci zakresu wartości obliczonych na podstawie różnorodnych modeli, lub może być przedstawiana jakościowo, na przykład odzwierciedlając opinię (osąd, ocenę) zespołu ekspertów (Moss i Schneider, 2000; Manning i in., 2004).
Patrz: Prawdopodobieństwo.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska