Pakiet

Wewnętrznie spójny zestaw różnorodnych działań (środków) i/lub technologii, które mogą być wykorzystane przez polityków w celu osiągnięcia, założonego w wyniku realizacji określonej polityki, celu. Przez poszerzenie zakresu działań i technologii można bardziej zróżnicować ich skutki i ograniczyć niepewności.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska