Percentyl

Percentyl jest wartością w skali od zera do stu, wskazującą odsetek wartości zbioru danych równych lub mniejszych od zadanej wartości. Percentyl jest często wykorzystywany do szacunku ekstremalnych wartości rozkładu. Na przykład 90-ty (10-ty) percentyl może być zastosowany w odniesieniu do progu dla górnych (dolnych) ekstremów.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska