Przewidywanie klimatu

Przewidywanie klimatu lub prognozowanie klimatu jest wynikiem próby oszacowania rzeczywistej ewolucji klimatu w przyszłości, np. sezonowo, rocznie lub w dłuższym przedziale czasowym. Ponieważ przyszłe zmiany systemu klimatycznego mogą być wysoce wrażliwe na warunki początkowe, takie przewidywania mają zazwyczaj charakter probabilistyczny. Zobacz także: Projekcja klimatu, Scenariusz klimatyczny.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska