Rozszerzalność cieplna

W powiązaniu z podnoszeniem poziomu morza, termin ten odnosi się do wzrostu objętości wody (oraz zmniejszenia gęstości wody), wynikającego z jej ogrzewania. Ogrzewanie oceanu prowadzi do zwiększenia objętości wody a tym samym do podniesienia się poziomu wody. Patrz: Zmiana poziomu morza.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska