Scenariusz emisji

Prawdopodobna prezentacja przyszłych zmian emisji substancji potencjalnie radiacyjnie aktywnych (np. gazy cieplarniane, aerozole), oparta na spójnym zbiorze założeń dotyczących sił napędowych (takich jak rozwój demograficzny i społeczno-gospodarczy, postęp technologiczny) i ich kluczowych zależności. Scenariusze koncentracji, wydzielone ze scenariuszy emisji, są wykorzystywane jako dane wyjściowe do modeli klimatycznych w procesie tworzenia projekcji klimatu. Zaprezentowany w raporcie IPCC (1992) zbiór scenariuszy emisji wykorzystano jako podstawę projekcji klimatu w raporcie IPCC z roku 1996. Te scenariusze emisji są określane jako scenariusze IS92. W raporcie specjalnym IPCC dotyczącym scenariuszy emisji (IPCC Special Report on Emission Scenarios, Nakičenovič and Swart, 2000) zostały opublikowane nowe scenariusze, tzw. scenariusze SRES. Wyjaśnienie terminów pokrewnych można znaleźć pod hasłem scenariusze SRES.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska