Scenariusz klimatyczny

Prawdopodobna, nierzadko uproszczona prezentacja przyszłego klimatu, oparta na wewnętrznie spójnym zbiorze zależności w systemie klimatu, która została skonstruowana na wyraźny użytek badań potencjalnych konsekwencji antropogenicznej zmiany klimatu, często służąca jako dane początkowe w modelach oddziaływania. Projekcje klimatu często służą zaś jako surowy (nieprzetworzony) materiał do tworzenia scenariuszy klimatycznych, te jednak na ogół wymagają dodatkowych informacji, np. o obecnie obserwowanym klimacie. Scenariusz zmian klimatu stanowi różnicę między scenariuszem klimatycznym a obecnym klimatem.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska