Skale przestrzenne i czasowe

Klimat może ulegać zmianom w odniesieniu do różnych skal przestrzennych i czasowych. Skale przestrzenne wahają się od lokalnych (poniżej 100 tys. km2) poprzez regionalne (od 100 tys. do 10 mln km2) do kontynentalnych (od 10 do 100 mln km2). Skale czasowe wahają się od sezonowych do geologicznych (aż po setki milionów lat).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska